Mensen samenbrengen die vrijwillig en geheel belangeloos iets willen doen voor het goede doel.
Mensen ondersteunen die door ziekte, hun sociale situatie, een stom ongeluk,… in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen.

Geschiedenis

overons1

VZW De Poekoeks is opgericht in april 2015. Een groep vrienden die werken als opvoeder, kinesist, leraar,... komen beroepsmatig geregeld in contact met mensen die door ziekte, hun sociale situatie of een stom ongeluk in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Deze vrienden hebben de koppen bij elkaar gestoken en een VZW opgericht met als doel de levenskwaliteit en levensvreugde van deze mensen te verbeteren. Onze verwezenlijkingen van de afgelopen jaren kan je hier terugvinden.

Het ondersteunen van deze mensen kunnen we natuurlijk niet alleen. Hiervoor doen we een beroep op onze vrijwillige Poekoeksleden. Wij vragen nooit een financiële bijdrage aan onze leden, enkel tijd en sociaal engagement tijdens verschillende activiteiten. Jaarlijks gaan we met een grote groep Poekoeks werken op verschillende events. Om hierover meer te weten te komen, kan je hier klikken.

Groei 

overons2

Over de jaren heen zijn de Poekoeks sterk gegroeid. Wat gestart is als een kleine VZW bestaande uit enkele bestuursleden, hun familie en vrienden, is uitgegroeid tot een VZW met honderden actieve leden. Deze groei is enkel en alleen te danken aan het enthousiasme van onze huidige leden. De toffe sfeer die onze vrijwilligers (mee)maken op de activiteiten en het Poekoeksdoel zorgen ervoor dat hun familie, vrienden en kennissen zich massaal aansluiten bij onze VZW. Hoe groot de Poekoeks uiteindelijk zullen worden, kan enkel de toekomst uitwijzen…