INFORMATIE VOOR ALLE LEDEN VAN DE POEKOEKS

 • De Poekoeks is een VZW
 • De Poekoeks VZW heeft een verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de VZW dekt
 • Deelname aan een event is steeds belangeloos, zonder kostenvergoeding
 • De vrijwilliger is gehouden tot een discretieplicht en in voorkomend geval tot het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek en rekening houdend met de wettelijke rechtvaardigingsgronden met betrekking tot het beroepsgeheim

WIE KAN VRIJWILLIGERSWERK VERRICHTEN

Voor bepaalde categorieën is de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk echter afhankelijk van een voorafgaande aangifte. 

 • Werklozen of personen op SWT (bruggepensioneerden) hebben een aanmeldingsvereiste via formulier C45B bij de RVA, tenzij de vzw zelf een algemene toelating van de RVA heeft verkregen. Na melding mag gestart worden als vrijwilliger.  Binnen de  twaalf dagen moet de RVA reageren. Indien de RVA niet gereageerd heeft binnen deze termijn, wordt het vrijwilligerswerk geacht te zijn aanvaard. Een eventuele negatieve beslissing van de RVA buiten deze termijn, kan enkel betrekking hebben op latere vrijwilligersactiviteiten. Wie een aanvraag tijdskrediet indient, is niet verplicht om het vrijwilligerswerk aan te geven maar u kan er wel melding van maken op uw aanvraagformulier om problemen bij een controle te vermijden.
 • Zieken met een invaliditeitsuitkering : een voorafgaande aanvraag en toelating van de adviserend geneesheer van de  mutualiteit is vereist. 
 • Ambtenaren moeten in principe aan hun overste toestemming vragen voor elke activiteit die men naast het ambt uitoefent.
 • Personen die een leefloon ontvangen dienen hun dossierbeheerder bij het OCMW op de hoogte te brengen;
 • Asielzoekers: kunnen vrijwilligerswerk verrichten in België mits melding bij Fedasil of het OCMW en mits in bezit van een wettig verblijfsdocument of mits zij zich in een erkenningsprocedure zitten of recht hebben op opvang. Andere niet-EU-onderdanen moeten in bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning alvorens zij kunnen vrijwilligen in België

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

VZW De Poekoeks kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website www.depoekoeks.be en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of inschrijvingsformulier op de website, gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . VZW De Poekoeks kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam 
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres 
 • Uw IP-adres 
 • Uw geboortedatum
 • Uw Rijksregisternummer
 • Uw tewerkstelling
 • Uw informatie betreffende het al dan niet hebben van een strafblad
 • Uw ICE-contactgegevens (naam & telefoonnummer)

WAAROM VZW DE POEKOEKS UW GEGEVENS NODIG HEEFT 
VZW De Poekoeks verwerkt uw persoonsgegevens om de evenementen waaraan ze (mogelijks zullen) deelnemen in goede bannen te leiden.

HOE LANG VZW DE POEKOEKS UW GEGEVENS BEWAART 

VZW De Poekoeks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN 
VZW De Poekoeks verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van VZW De Poekoeks worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VZW De Poekoeks gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 
VZW De Poekoeks maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VZW De Poekoeks bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VZW De Poekoeks te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VZW De Poekoeks heeft hier geen invloed op. 
VZW De Poekoeks heeft Google geen toestemming gegeven om via VZW De Poekoeks-Website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. VZW De Poekoeks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 
VZW De Poekoeks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VZW De Poekoeks verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VZW De Poekoeks op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . depoekoeks.be is een website van VZW De Poekoeks. VZW De Poekoeks is als volgt te bereiken: 
Vestigingsadres: Bethaniëlei 13, 2980 Zoersel
Inschrijvingsnummer: BE 0628.698.273
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.